Wstrzymane zajęcia

Dodano 10.9.2018

Drogie Panie, ze względu na znikome zainteresowanie zajęciami, zawieszone zostały zajęcia zarówno w Nowej Wsi jak i w Kajetanach.

Istnieje możliwość wznowienia zajęć w Kajetanach, po utworzeniu grupy (STEPY, PILATES lub TBC)

Chętne proszę o kontakt.